Oferta archiwalna

Główny specjalista / Specjalista Dział Inwestycji

Oferta archiwalna

5 800,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


główny specjalista Siemianowice Śląskie, pracownik biurowy Siemianowice Śląskie

 • Współuczestnictwo w kompleksowych działaniach na rzecz ochrony ludności i mienia przed: powodzią oraz skutkom suszy;
 • Koordynacja harmonogramu w zakresie inwestycji wodnych w układzie rocznym i wieloletnim;
 • Prowadzenie
  działań związanych z planowaniem, nadzorem i wykonywaniem urządzeń
  melioracji wodnych realizowanych na koszt osób prawnych lub osób
  fizycznych lub przy współfinansowaniu ze środków publicznych przez
  zainteresowanych właścicieli gruntów;
 • Realizacja zadań
  inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodnej z wyłączeniem śródlądowych
  dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 • Prowadzenie
  spraw związanych z rozliczaniem inwestycji z funduszy zewnętrznych oraz
  tych wymagających uregulowania stosunków własnościowych po
  zrealizowanych inwestycjach w tym roszczeń użytkowników gruntów i
  urządzeń związanych z realizacją inwestycji;
 • Wypełnianie
  obowiązków członka komisji przetargowych dla realizowanych zamówień
  publicznych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji;
 • Współpraca
  i realizacja zawieranych porozumień i umów z właściwymi instytucjami,
  m.in.: jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami
  ekologicznymi w niezbędnym zakresie;
 • Współpraca w zakresie opracowywania lub aktualizacji dokumentów planistycznych
  w gospodarowaniu wodami;
 • Współpraca
  z podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne oraz
  prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie utrzymania i rozwoju
  śródlądowych dróg wodnych, z wyłączeniem tych o szczególnym znaczeniu
  transportowym;
 • Praca w terenie – nadzór nad robotami w trakcie
  realizacji i odbiory robót budowlanych, udział w przeglądach
  gwarancyjnych i pogwarancyjnych.


Wymagania

wykształcenie wyższe ( budownictwo, budownictwo wodne, hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracje wodne, inżynieria środowiska lub średnie techniczne wraz z posiadaniem uprawnień do kierowania i nadzorowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego z zakresu budowli melioracji wodnych i ujęć wód. (uprawnienia uzyskane na podstawie starych przepisów),
doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
znajomość przepisów ustaw: Prawo wodne, Prawo budowlane,
znajomość obsługi pakietów programów biurowych, w szczególności edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych oraz programu do kosztorysowania Norma lub Rodos
prawo jazdy kat B.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej – preferowane,
uprawnienia budowlane ( w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej).


Oferujemy

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat,
możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.01.31, wyświetleń: 649

nr ogłoszenia: 1094